fredag 29 januari 2010

Förändringsresan

Tittar ut genom bussfönstret och inser att ”nu är vi på väg”! Tänk att vi har fått möjlighet att starta upp år 2010 med en gemensam resa i förändringsarbetets spår! Vi, en grupp med både politiker och tjänstemän, med ett gemensamt uppdrag att hämta inspiration för att ytterligare utveckla våra verksamheter i kommunens skolor. Samtidigt har vi framför oss en möjlighet och inte alltför ofta återkommande chans att sitta ner och diskutera gemensamma frågor utifrån olika perspektiv, roller och infallsvinklar.

Vår resa börjar ”på riktigt” med en gemensam samling på Landvetter flygplats, där vi har en samling kring ett bildspel som handlar om vårt uppdrag, vår vision och våra gemensamma mål inför framtidens arbete.

Alla deltagare ombeds fundera på vilka glasögon var och en tar på sig under resan och vad vi bestämmer oss för att fokusera på med tanke på de verksamheter vi representerar och förväntas återkoppla till vid hemkomsten. När vi reser oss för att gå vidare mot väntande gate och flygresa till London ser jag förväntansfulla och positiva ansikten som med ett leende visar på all den energi som gruppen besitter. Detta kommer att bli en bra resa – hinner jag tänka, på väg in i flygplanet!

Londons tunnelbanesystem gav oss möjligheten att transportera oss snabbt och relativt enkelt till våra olika aktiviteter under våra utbildningsdagar. Som förstagångsbesökare slogs jag av det välorganiserade transportsystemet mitt i storstadspulsen och folkvimlet. Att ta sig till och från våra seminarier och mässbesök löpte förvånansvärt okomplicerat och enkelt.

Både seminarier och mässbesök gav inblickar och infallsvinklar som förstärkte pågående arbeten och ibland ställde gamla beprövade antagen på sin spets. Vi fick många uppslag och tankar som vi sedan delade med varandra i olika konstellationer och grupperingar under fikapauser och matstunder.

Efter tre intensiva dagar var det plötsligt dagen innan hemresa! Vi hade bestämt att vi skulle avsluta resan så som vi började, med en gemensamling samling, vi samlades i hela gruppen inför den stundande avresan morgonen därpå. Vad hade vi nu upplevt? Gruppen var överväldigande överens om att detta varit en fantastisk resa som infriat alla förväntningar och därutöver skapat nya kontakter över skol- och skolformsgränser. Vi var alla överens om att detta arbete behövde dokumenteras och diskuteras vidare ute i våra verksamheter. Under vår resa hade vi tillsammans skapat en ny plattform att tillföra det tidigare utvecklingsarbetet för att på så vis komma vidare på ”Förändringsresan” i Falkenbergs kommun.

Arja Holmstedt Svensson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar