lördag 6 februari 2010

Lite tankar kring Londonresan

Resan till London var mycket intressant, närmast överväldigande. En höjdpunkt var besöket på Leigh Technology Academy. Även BETT-mässan samt föredragen gav nya tankar. Föredragen var mycket inspirerande men det hade varit uppskattat med mera konkreta råd om hur man använder datorer så effektivt som möjligt i inlärningsprocessen. En viktig aspekt av resan var att man fick lära känna så många kollegor både från andra skolor samt inte minst från sin egen arbetsplats (gymnasieskolan). Vi ser fram emot studiebesök på grundskolor samt att det är bra med det ökade kontaktnätet inom vårt verksamhetsområde.

Många nya frågor och infallsvingklar har uppstått och vi tror att man löser dessa och analyserar dessa tillsammans, framför allt med sina reskamrater men självfallet med sina kollegor i arbetslagen. Eftersom vi diskuterar våra upplevelser så har vi även beslutat att skriva detta inlägg tillsammans.

Vi lärare är positiva till en ökad datoranvändning samt nya pedagogiska infallsvinklar. Men vi känner även att en del frågor behöver besvaras innan vi helhjärtat går in i detta projekt. Vi som reste till London är övertygade om att alla lärare (majoriteten) måste uppleva detta som något positivt för att uppnå ett positivt resultat.

 • Vi behöver skapa en diskussionsgrupp inom gymnasieskoan.
 • Hur löser man hårdvarufrågan samt infrastrukturen på skolan?
 • Behöver varje elev en dator eller är det bättre med bemannade datasalar samt lektionsdatorer?
 • Behöver det se likadant ut för de tre teoretiska programmen? (Mac/PC, datasal/en-till-en).
 • Finns det pengar till mjukvara?
 • Vad tycker eleverna om en-till-en projektet, finns det några data på detta?
 • Leder detta till en bättre måluppfyllelse för verksamheten med fler datorer?
 • Vad är tidsplanen för ett eventuellt genomförande?
 • Kommer denna satsning att leda till lägre lärartäthet, neddragningar på andra områden?
 • Är det budgeterat för att gymnasieskolan skall ta en större andel av kostnaden för leasingavtalet efter hand?
 • Kontinuitet? Är satsningen förankrad över partigränserna i kommunen?
 • Fortbildning för att lärarna skall kunna använda nya hjälpmedel på bästa sätt, är detta planerat för?

Som synes finns det många frågetecken att räta ut. Men vi vill poängtera att vi tror och hoppas att detta skall leda till ännu bättre resultat för våra elever.

Vad gäller de olika programmen SP, NV och ES så kan behoven av datorer se olika ut. Här måste man komma fram till den lösning som passar bäst på respektive program för att nå de uppsatta målen i gymnasieskolan.

Klas Broo, Joakim Rosendahl, Catharina Löfqvist

1 kommentar:

 1. För er som inte 'är igång' med en-till-en är det klart att frågorna är många, det är mycket att diskutera och fundera över. En punkt ni hade med tycker jag är jätteviktig: att fortbilda lärarna. Utvecklingen går så snabbt och man behöver vara förberedd. Lärarna behöver hela tiden få inspiration och fortbildning inom datorer kopplat till sina resp undervisningsämnen för att kunna utnyttja datorerna på bästa sätt tillsammans med eleverna.

  SvaraRadera